دوره های بوت استرپ

نمایش 1–9 از 12 0

دوره ها

نحوه ساخت تم بوت استرپ سفارشی

 • 2 ساعت 30 دقیقه
 • پیشرفته
4,5 (4)

سفارشی سازی تم بوت استرپ SCSS پیشرفته

 • 1 ساعت 30 دقیقه
 • پیشرفته
4,3 (4)

نحوه ساخت داشبورد مدیریت با بوت استرپ 5

 • 2 ساعت 46 دقیقه
 • پیشرفته
4,3 (4)

سفارشی سازی اجزاء Bootstrap 5 / tabs

 • 1 ساعت 30 دقیقه
 • متوسط
4,5 (4)

سفارشی سازی اجزاء Bootstrap 5

 • 2 ساعت 46 دقیقه
 • متوسط
4,5 (4)

نحوه ساخت تم بوت استرپ سفارشی

 • 2 ساعت 30 دقیقه
 • پیشرفته
 • 4,5 (4)
گیگ ها
گیگ ها

سفارشی سازی تم بوت استرپ SCSS پیشرفته

 • 1 ساعت 30 دقیقه
 • پیشرفته
 • 4,3 (4)
گیگ ها
گیگ ها

نحوه ساخت داشبورد مدیریت با بوت استرپ 5

 • 2 ساعت 46 دقیقه
 • پیشرفته
 • 4,3 (4)
گیگ ها
گیگ ها

آموزش Bootstrap 5 – آموزش بوت استرپ با ساختن صفحه

 • 3 ساعت 56 دقیقه
 • پیشرفته
 • 4,5 (4)
گیگ ها
گیگ ها

سفارشی سازی اجزاء Bootstrap 5 / tabs

 • 1 ساعت 30 دقیقه
 • متوسط
 • 4,5 (4)
گیگ ها
گیگ ها

سفارشی سازی اجزاء Bootstrap 5

 • 2 ساعت 46 دقیقه
 • متوسط
 • 4,5 (4)
گیگ ها
گیگ ها

راه آسان برای کار با کامپوننت های Bootstrap 5

 • 2 ساعت 30 دقیقه
 • مبتدی
 • 4,5 (4)
گیگ ها
گیگ ها